«Ресурс» соода маркасында толук текшерүү жүргүзүлдү

«Ресурс» соода маркасында толук текшерүү жүргүзүлдү. Айтылган компания алкоголсуз суусундуктарды чыгарат. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр, ар кандай кошулмалар текшерилип,

Читать далее

Торговая марка «Атаман» прошла полную проверку

«Атаман» соода маркасында толук текшерүү жүргүзүлдү. Айтылган компания полуфабрикат азыктарын чыгарат. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр, ар кандай кошулмалар текшерилип,

Читать далее

«Аброй» соода маркасында толук текшерүү жүргүзүлдү.

«Аброй» соода маркасында толук текшерүү жүргүзүлдү. Айтылган компания колбаса азыктарын чыгарат. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр, ар кандай кошулмалар текшерилип,

Читать далее