СИЛЕР СЕРТИФИКАТ БЕРҮҮ МЕНЕН КАЙСЫДЫР ИШКАНАГА ЖАРДАМ БЕРИП ЖАТАСЫЗДАР, АЛ ЭМИ СЕРТИФИКАТ АЛБАГАН ИШКАНАНЫН МАЛЫ ӨТПӨЙ КАЛУУДА. БУЛ АДИЛЕТСИЗДИК ЭМЕСПИ?

Суроо: Силер сертификат берүү менен кайсыдыр ишканага жардам берип жатасыздар, ал
эми сертификат албаган ишкананын малы өтпөй калууда. Бул адилетсиздик эмеспи?
Асель Карымшакова, Москва ш.
Жооп: Албетте, рынок экономикасынын өзүнө таандык мыйзам-ченемдүүлүктөрү бар. Анын эң
ири көрсөткүчү конкуренттүүлүк. Ишканалар өз өндүрүмүнүн өтүмдүүлүгү үчүн жан
далбасташат жана кардарлардын көңүлүн буруу үчүн сапатын жогорулатууга кызыкдар. Бир да
адам муну туура эмес дей албайт. Анын үстүнө азыркыга чейин тамак-аш индустриясы адал
арамга басым жасаган эмес. Бирок, акыркы учурдагы ислам дининин массалык жайылуусу
кардарларды кадыресе тарбиялап, базарда адал азыкка болгон талап күчөй баштады. Демек,
эгер кардар адал азыгын талап кылса, ага адалдыгы тастыкталган азыкты сунуш кылуу
катардагы көрүнүш. Албетте, кээ бир ишканалар азыгынын адалдыгы тастыкталбаса деле адал
деп жазып алгандары бар. Бул убактылуу көрүнүш болсо керек. Ал эми чындап шариат
талаптарын шайкеш өндүрүлгөн азык көп суралат жана анын тастыкталбаган конкурентинен
алдыга озуп чыгат. Муну адилетсиздик деген туура эмес. Анткени адалдыгын тастыктоо
мүмүкнчүлүгү баарына тең берилген. Адалдыгын тастыктаса конкурентинин да базары
жүрүшмөк.