ТМ «Риха» сүт азыктарынын адалдыгы тастыкталды

Дагы бир жакшы жаңылыкты жеткирүүгө Сиздерге шашылабыз! Жакында «Риха» соода маркасындагы сүт жана сүт азыктарынын адалдыгы тастыкталып халал сертификаты  тапшырылды. Халал индустриясын өнүктүрүү борборунун эксперттик топ аркылуу «Риха» ишанасынын сүт өндүрүү технологиясы боюнча толук анализ жүргүзүлүп, баардык даяр сүт азыктарга кошула турган чийки кошулмалардын халал стандарттын талаптарына шайкештиги каралып чыкты. Өндүрүштө катышкан баардык кызматкерлер халал стандарттарынын негиздери боюнча окутулуп, өндүрүүнүн санитария жана гигиена нормаларынын талаптары каралды. Жалпысынан сертификаттоо жол-жобосу бир айды түздү.

Айтмакчы, тастыктоодон өткөн сүт азыктардын тизмеси менен бөлүшүп кетсек:

 • сүт;
 • каймак;
 • каймак май;
 • айран;
 • кефир;
 • биокефир;
 • сыр;
 • быштак;
 • йогурт;
 • биоряженка;
 • каймак-сүт;
 • май;
 • сыр;
 • брынза.

  

Берилген халал сертификат «Риха» колбаса азыктарына жайылтылбайт.