25 октября был проведен полный осмотр торговой марки Кирби «ПиР»

25 октябрь куну Кирби «ПиР» соода маркасында толук текшерүү жүргүзүлдү. Айтылган компания чипсы азыктарын чыгарат. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр, ар кандай кошулмалар текшерилип, текшерүүнүн аягында жыйынтыктоочу актысы жазылып, эч кандай ЕС-1:12012 халал стандартынын талабына каршы бузуулар катталган жок.

______________________________________________________

25 октября был проведен полный осмотр торговой марки Кирби «ПиР». Данная компания специализируется на приготовлении картофельных чипсов. В ходе аудита осмотрен весь цикл производства готовой продукции. По окончании осмотра составлен акт осмотра и не выявлены никакие несоответствия требованиям стандарта халал ЕС-1:2012