25 октября был проведен внеплановый осмотр торговой марки «Куликовский торт»

25 октябрь куну «Куликовский торт» соода маркасында толук текшерүү жүргүзүлдү. Айтылган компания кодитердик азыктарын чыгарат. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр, ар кандай кошулмалар текшерилип, текшерүүнүн аягында жыйынтыктоочу актысы жазылып, эч кандай ЕС-1:12012 халал стандартынын талабына каршы бузуулар катталган жок.

______________________________________________________

25 октября был проведен внеплановый осмотр торговой марки «Куликовский торт». Данная компания специализируется на производстве кондитерских изделий. В ходе аудита осмотрен основной склад хранения сырья и вспомогательных ингредиентов. По окончании осмотра составлен акт осмотра и не выявлены никакие несоответствия требованиям стандарта халал ЕС-1:2012