Полный осмотр торговой марки «Тойбосс»

Бүгүн 2-ноябрь күнү «Тойбосс» соода маркасында толук текшерүү жүргүзүлдү. Айтылган компания колбаса азыктарын чыгарат. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр, ар кандай кошулмалар текшерилип, текшерүүнүн аягында жыйынтыктоочу актысы жазылып, эч кандай ЕС-1:12012 халал стандартынын талабына каршы бузуулар катталган жок. Айта кетчу нерсе, «Тойбосс» соода маркасы жакында эле, жаны заводдо иштей башташты. Бул завод бардык эл аралык стандарттагы жана Бажы биримдигинин талаптарына жооп берет.

______________________________________________________

Сегодня 2-ноября был проведен полный осмотр торговой марки «Тойбосс». Данная компания специализируется на приготовлении колбасных изделий . В ходе аудита осмотрен весь цикл производства готовой продукции. По окончании осмотра составлен акт осмотра и не выявлены никакие несоответствия требованиям стандарта халал ЕС-1:2012. 26-октября торговая марка «Тойбосс» переехали на новый завод, который соответствует всем международным стандартам и техническим регламентам Таможенного Союза.