«Оратордук чеберчилик мектеби» менен биргеликте, Мыктыбек Арстанбектин «Уул милдеттери» аттуу тренинги болуп өттү.

«Оратордук чеберчилик мектеби» менен биргеликте, Мыктыбек Арстанбектин «Уул милдеттери» аттуу тренинги болуп өттү. Мында, уул-кыздын ата-энеге болгон милдеттери жана сый урматы кандай болоору айтылып кетти. Тренинг учурунда тесттер жана сурамжылоолор болуп, интерактив методу менен жаштарды кызыктыра алды.
__________________________________________________
Совместно со «Школой ораторского мастерства» и Мыктыбеком Арстанбек, был проведён тренинг на тему «Обязанности детей», где были рассмотрены проблемы в отношениях с родителями и пути их разрешения.