«ХАЛАЛ ЖАНА ТЕКШЕРҮҮ»

Халал индустриясын өнүктүрүү борборунун ишин, финансылык чарбасын ким текшерет?

Жооп: Жакшы суроо, эң оболу ар бир иш, кабыл алынган укуктук мыйзам мейкиндигинде жүргүзүлүүсү зарыл. Бул биринчи кезекте мамлект алдындагы жоопкерчиликти, коом алдындагы ачыктыкты жана тазалыкты камсыздайт. Кыргызстан адал индустриясын өнүктүрүү борбору КРнын адилет министрлигинен расмий каттоодон өткөн, өзүнүн уставы, мөөрү жана иштөө тартиби бекитилген уюм болгондуктан анын ишин мамлекет толук көзөмөлдөп турат десе болот. Уюмдун финансылык аракеттери башка мекемелердей эле салык инспекциясы аркылуу жөнгө салынган. Уюм ай, квартал жана жыл сайын көргөн кирешелери тууралуу мамлекетке кенен маалымат берүү менен, каралган салыктарын мөөнөтүндө жана өлчөмүндө так төлөп келет. Ошондой аталган уюм Ислам Шариатынынын талаптарына негизделген стандарттар менен иштегендиктен, ал стандарттардын Шариатка дал келүүсүн Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы көзөмөлдөй алат. Уюмдун тастыктоо иштеринин техникалык регламенткешайкештигин  мамлекеттик стандартташтыруу жана метрология департементи тескей алат. Алардын ар бир стандартка коюлган талаптарды терең түшүнүүгө кудурети жеткен адистери бар.

Андан тышкары бул уюмдун ишмердүүлүгүнө республикалык, фито-санитариялык, ветеринардык, гигеналык кызматтардын да сурап билүүгө укугу бар. Өзгөчө, бул коопсуздук кызматтарынын да дыкаттык талаасында иш алып барат. Кыргызстан адал индустриясынын ишмердүүлүгү тууралуу ар бир керектөөчү же жөн гана кызыккан жаран атуул маалымат ала алат. Анын үстүнө уюм коомдук негизде, өз демилгеси менен ар кандай аянттарда артүрдүү жолугушууларды жана коомдук сабактарды уюштуруп келет. Кыргызстан адал индустриясын өнүктүрүү борборунун эшиги жана жасаган аракеттери дайым ачык. Ал эми негизги Текшерүүчү жана Көзөмөлдөөчү Аллах Өзү жана ал Жетиштүү!