«ХАЛАЛ ЖАНА МАЯНА»

Силердин кызматыңар кандай бааланат,  тастыктооңор үчүн акча аласыңарбы жана ал каякка кетет?

Жооп: Азыркы тамак-аш өндүрүшүн адал конвейерге коюу машакаттуу түйшүк. Анткени, азыктын жана өндүрүмдүн адалдыгын тастыктаган адисттер өндүрүшкө баш оту менен кирсе гана, андагы процесс каалаган натыйжаны берет. Мисалы, ошол эле колбасаны адалга өткөрүү үчүн малдын оттогон учурунан анын керектөөчүнүн оозуна киргенге чейинки өндүрүштүк чынжырда жыйырмадан ашуун жерде арам аралашуу же арам болуп калуу ыктымалдары бар. Ошондуктан бул чынжыр дыкаттык менен изилденет жана арам аралашкан жеринен адалга алмаштырылат. Андан сырткары мындан ары да арам аралашып кетүү ыктымалы жогорку жерлер өзгөчө белгиленип, туруктуу көзөмөлгө алынат.

Андан ары өндүрүштүк чынжыр ишке кирип, жаңы шарттарга ыкташкан соң гана тастыктоо күбөлүгү берилет жана мурда берилген кооптуу участкалар бекитилген мөөнөткө ылайык көзөмөлдөнүп турат. Андан тышкары, күтүлбөгөн кырдаалдарда, адал тастыктоо уюмунун адисттери кийлигишүүгө мажбур болгон учурларда өндүрүштүк чынжыр мөөнөтүнөн мурда да текшерилүүсү каралган. Ошондо гана чыккан продукция адалга айланат. Ушунун баарын иштеп чыгуу, ишке киргизүү жана көзөмөлдөө өтө татаал процесс. Буга алына турган акы келишимдик негизде чечилет жана табылган киреше алгач салыгы төлөнүп, анын кайсыдыр бөлүгү адисттерге маяна катары төлөнсө, калганы борбордун өнүгүүсүнө жумшалат. Айтмакчы, Кыргызстан адал индустриясын өнүктүрүү борборуну өлкөдөгү экономикалык абалды туура түшүнүү менен, анын үстүнө эң оболу адал кыймылын өнүктүрүү максатында иш акысы эл аралык мекемелерден кадыресе арзан баалайт.