26-февраля был проведен полный осмотр торговой марки «Kav&Kev»

26-февраль куну «Kav&Kev» соода маркасында толук текшерүү жүргүзүлдү. Айтылган компания сендвич, майонез, нан жана колбаса азыктарын чыгарат. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр, ар кандай кошулмалар текшерилип, текшерүүнүн аягында жыйынтыктоочу актысы жазылып, эч кандай ЕС-1:12012 халал стандартынын талабына каршы бузуулар катталган жок.

______________________________________________________

26-февраля был проведен полный осмотр торговой марки «Kav&Kev». Данная компания специализируется на приготовлении сендвичей, майонезов, хлебо-булочных и колбасных изделий. В ходе аудита осмотрен весь цикл производства готовой продукции. По окончании осмотра составлен акт осмотра и не выявлены никакие несоответствия требованиям стандарта халал ЕС-1:2012