Каракол шаарында жайгашкан ОсОО «Virais» компаниясы халал стандарттарына ылайык текшеруудон отту

Каракол шаарында жайгашкан  ОсОО «Virais» компаниясы текшеруудон 0тту, айтылган компания мал союу жана эт сатуу менен иш алып барат. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр текшерилип, текшерүүнүн аягында жыйынтыктоочу актысы жазылып, эч кандай ЕС-1:12012 халал стандартынын талабына каршы бузуулар катталган жок.

____________________________________________________________________________

Компания ОсОО «Virais» которая находится в городе Каракол получила сертификат соответствия. Данная компания специализируется на забое скота и реализации мясо баранины и говядины. В ходе аудита осмотрен весь цикл производства. По окончании осмотра составлен акт осмотра и не выявлены никакие несоответствия требованиям стандарта халал ЕС-1:2012