5 марта был проведен внеплановый осмотр торговой марки «Найс»

5-март куну «Найс» соода маркасында пландаштырылбаган текшерүү жүргүзүлдү. Айтылган компания кодитердик азыктарын чыгарат. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр, ар кандай кошулмалар текшерилип, текшерүүнүн аягында жыйынтыктоочу актысы жазылып, эч кандай ЕС-1:12012 халал стандартынын талабына каршы бузуулар катталган жок.

______________________________________________________

5 марта был проведен внеплановый осмотр торговой марки «Найс». Данная компания специализируется на производстве кондитерских изделий. В ходе аудита осмотрен основной склад хранения сырья и вспомогательных ингредиентов. По окончании осмотра составлен акт осмотра и не выявлены никакие несоответствия требованиям стандарта халал ЕС-1:2012