Проведен внеплановый осмотр компании «Графский»

28 марта был проведен внеплановый осмотр торговой марки «Графский». Данная компания специализируется на производстве кондитерских изделий. В ходе аудита осмотрен основной склад хранения сырья и вспомогательных ингредиентов. По окончании осмотра составлен акт осмотра и не выявлены никакие несоответствия требованиям стандарта халал ЕС-1:2012

____________________________________________________

28-март куну «Графский» соода маркасында пландаштырылбаган текшерүү жүргүзүлдү. Айтылган компания кодитердик азыктарын чыгарат. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр, ар кандай кошулмалар текшерилип, текшерүүнүн аягында жыйынтыктоочу актысы жазылып, эч кандай ЕС-1:12012 халал стандартынын талабына каршы бузуулар катталган жок.