Проведен осмотр крупнейшего птицеводческого предприятия ОАО «Ак-Куу

Проведен осмотр крупнейшего птицеводческого предприятия в Кыргызской Республике по производству яйца и мяса птицы ОАО «Ак-Куу». В ходе аудита осмотрен производственный цех и основной склад хранения сырья, готовых продукций . По окончании осмотра составлен акт осмотра и не выявлены никакие несоответствия требованиям стандарта халал ЕС-1:2012
____________________________________________________________________

Кыргызстандагы эн чоң үй канаттууларды өндүрүү ОАО «Ак-Куу» чарбасы текшерүүдөн өттү. Аудит учурунда өндүрүштүк жай жана даяр азыктарды сактоочу кампалар, технологиялык жүрүмдөр, ар кандай кошулмалар текшерилип, текшерүүнүн аягында жыйынтыктоочу актысы жазылып, эч кандай ЕС-1:12012 халал стандартынын талабына каршы бузуулар катталган жок.