Мясной магазин «Бай Эт» уже радует своих потребителей наивкуснейшими мясными изделиями! «Бай Эт» эт дүкөнү өз кардарлары үчүн эшигин ачат!

Мясной магазин «Бай Эт» уже радует своих потребителей наивкуснейшими мясными изделиями! ЧП «Бектемир уулу Чынгыз» специализируется на производстве и реализации мяса-сырца. В ходе аудита осмотрен весь цикл производства. По окончании осмотра составлен акт осмотра и не выявлены никакие несоответствия требованиям стандарта халал ЕС-1:2012. Адрес: ул.Ибраимова, рынок «Восток»
_______________________________________
«Бай Эт» эт дүкөнү өз кардарлары үчүн эшигин ачат! ЧП «Бектемир уулу Чынгыз» мал союу жана эт сатуу менен иш алып барат. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр текшерилип, текшерүүнүн аягында жыйынтыктоочу актысы жазылып, эч кандай ЕС-1:12012 халал стандартынын талабына каршыбузуулар катталган жок. Дареги: Ибраимов көчөсү, «Чыгыш» базары