Проведен аудит производственной компании ОсОО «Ротана»

2018ж. 2-майында  “Ротана” ЖЧК соода маркасындагы шоколад момпосуйларын өндүрүучү компаниясы текшерилди. Бул жылы да “Ротана” ишканасы “халяль” сертификатын жаңыртты.
Инспекциянын журүшүндө шоколад азыктарын өндүрүү цехтери кароодон өттү. Мындан соң момпосуйлардын курамына кирген кошулмалар сакталуучу кампасы каралды.
Текшерүүнүн жыйынтыгында адал талаптарына каршы бузулар табылган жок.
______________________________________________________________________________
2 мая 2018г. проведен аудит производственной компании ОсОО “Ротана” по выпуску шоколадных конфет с различными начинками ТМ «Ротана» И на этот год данная компания обновила свой сертификат «халал».В ходе аудита проверены цеха по производству шоколадных конфет, а также склады ингредиентов и готовой продукции. По результатам проведенной инспекции не было выявлено никаких нарушений по выполнению требований стандартов «халяль».