«Хаят», «Инсаф» компаниясынын колбаса азыктары, өз кардарларынын сүймөнчүлүгү!

22 май «Хаят», «Инсаф» соода маркасында толук текшерүү жүргүзүлдү. Айтылган компания колбаса азыктарын чыгарат. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр, ар кандай кошулмалар текшерилип, текшерүүнүн аягында жыйынтыктоочу актысы жазылып, эч кандай ЕС-1:12012 халал стандартынын талабына каршы бузуулар катталган жок.

22 мая был проведен полный осмотр торговой марки «Хаят», «Инсаф». Данная компания специализируется на приготовлении колбасных изделий . В ходе аудита осмотрен весь цикл производства готовой продукции. По окончании осмотра составлен акт осмотра и не выявлены никакие несоответствия требованиям стандарта халал ЕС-1:2012