АДАЛДЫГЫ ТАСТЫКТАЛГАН ТАТТУУЛАР!

2017ж. 18-майында Халал индустриясын өнүктүрүү борбору тарабынан “Ротана” ЖЧК соода маркасындагы шоколад момпосуйларын өндүрүучү компаниясы текшерилди.
Бул жылы да “Ротана” ишканасы “халал” сертификатын жаңыртты.
Инспекциянын журүшүндө шоколад азыктарын өндүрүү цехтери кароодон өттү. Мындан соң момпосуйлардын курамына кирген кошулмалар сакталуучу кампасы каралды.
Текшерүүнүн жыйынтыгында адал талаптарына каршы бузулар табылган жок.
Испектор: Ибраев А.
______________________________________________________________________________
18 мая 2017г. Центром развития халал индустрии проведена инспекция производственной компании ОсОО “Ротана” по выпуску шоколадных конфет с различными начинками ТМ «Ротана»
И на этот год данная компания обновила свой сертификат «халал».
В ходе аудита проверены цеха по производству шоколадных конфет, а также склады ингредиентов и готовой продукции.
По результатам проведенной инспекции не было выявлено никаких нарушений по выполнению требований стандартов «халал».
Испектор: Ибраев А

.