ХАЛАЛ СЫР ЖАНА КАЙМАКМАЙ!

2017ж. 16-майында Халал индустриясын өнүктүрүү борбору тарабынан ЖАК «Урсус» каймакмай жана сыр өндүрүүчү компаниясына текшерүү уюштурулду.
Текшерүүнүн жүрүшүндө каймакмай жана сыр чыгаруучу цехтердин технологиялык түзүлүшү кароодон өттү.
Испекциянын жыйынтыгы боюнча «Урсус» копаниясынын азыктары ЕС-1:2012 халал талаптарына шайкештигин тастыкталды.
Эске салсак, «Урсус» компаниясынын азыктарын шаарыбыздагы гипер/супермаркеттерден жана дүкөндөрдөн сатып алсаныздар болот.
_________________________________________________________________________
16.05.2017г. Центром развития халал индустрии организован аудит компании ЗАО «Урсус» по выпуску маслосыровой продукции.
В ходе инспекции проверена технологическая линия по производству сыра и сливочного масла.
По результатам осмотра установлено, что продукция компании «Урсус» продолжает соответствовать требованиям стандарта «халал» ЕС-1:2012 изготовлению, транспортировки и реализации продукции халал.
Напомним, продукцию ЗАО «Урсус» вы можете приобрести во всех гипер/супер маркетах, а также в магазинах города.
Фото Центр развития халал индустри.Фото Центр развития халал индустри.Фото Центр развития халал индустри.