«КУЛИКОВСКИЙ» КОМПАНИЯСЫНДА ОКУТУУ ӨТТҮ!

Бүгүн, 13-майда 2017ж. «Кондитерский дом «Куликовский» аттуу ишкананын кызматкерлери үчүн «халал» стандарттарынын негиздери боюнча окутуу өткөрүлдү.
Ички контролдоо боюнча мурдагы жооптуу кызматкер кетүүсү менен байланыштуу, кайра биз тараптан өндүрүштүн ичинде жаңы ички аудитор Аширова Гульмира «халал» стандарттардын талаптарын колдоо боюнча даярдалды.
__________________________________________________
Сегодня 13 мая 2017г. провели обучение в Кондитерском доме «Куликовский» для сотрудников по основам стандартов «халал».
В связи с уходом предыдущего ответственного лица по внутреннему контролю, нами подготовлен новый внутренний аудитор Аширова Гульмира по поддерживанию требований стандартов «халал» на производстве.

Фото Центр развития халал индустри.
Фото Центр развития халал индустри.Фото Центр развития халал индустри.Фото Центр развития халал индустри.