4040 КЫЗМАТЫНА КАТТАЛЫҢЫЗДАР!

Адал жана арам азыктар, тастыкталган компаниялар тууралуу маалыматтарды алуу үчүн 4040 кызматына каталыңыздар.
Адал жана арам азыктар, тастыкталган компаниялар тууралуу маалыматтарды алуу үчүн 4040 кызматына катталыңыздар.
1) Start
2) Латын тамга менен атыңарды
3)ON @adalkg
деп смс жибериңиздер.
Пайдалуу маалыматтардан артта калбаш үчүн бул кызматка катталып коюңуздар жана жакындарыңыздарды да каттап коюңуздар.
Бул кызматтын өзгөчөлүгү: интернет жок учурда да смс каттары келе берет.
Адал талап менен келет. Адалды тандайлы.
Adal kg ге катталалы!