«ИДЕАЛ» ИШКАНАСЫНДА ТЕКШЕРҮҮ ЖҮРГҮЗҮЛДҮ!

Бүгүн, 30-июнда «Идеал» соода маркасында толук текшерүү жүргүзүлдү. Айтылган компания самын, кир жуучу каражаттарын өндүрүп келет. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр, ошондой эле самын чыгаруу үчүн башкы чийки зат катары колдонулган жаныбарлардан жана өсүмдүктөрдөн алынган майы  жана көмөкчү кошулмалар изилденди.

Текшерүүнүн аягында жыйынтыктоочу актысы жазылып, эч кандай ЕС-1:12012 халал стандартынын талабына каршы бузуулар катталган жок.

Аудитор: Асанов Нуржигит

________________________________________________________________________________

Сегодня, 30 июня был проведен полный осмотр торговой марки «Идеал». Данная компания занимается производством мыломоющих средств. В ходе аудита осмотрен весь цикл производства готовой продукции, а также изучены основное сырье как жиры животного и растительного происхождения и вспомогательные компоненты для производства мыла, стирального порошка, средств для мытья посуды и тд.

По окончании осмотра составлен акт осмотра и не выявлены никакие несоответствия требованиям стандарта халал ЕС-1:2012.

Аудитор: Асанов Нуржигит