БИЗ СҮЙҮП ЖЕГЕН «ГЕРОЙ » СЭНДВИЧТЕРИ ТЕКШЕРҮҮДӨН ӨТТҮ!

11-июль күнү 2017 ж. «Герой» соода маркасында толук текшерүү жүргүзүлдү. Айтылган компания даамдуу адалдыгы тастыкталган сэндвичтерди чыгарып келет.  Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр, ошондой эле өндүрүүдө колдонула турган азык-түлүктөр жана кошумчалар каралды.

Текшерүүнүн аягында жыйынтыктоочу актысы жазылып, эч кандай MS 1500:2011 жана ЕС-1:12012 халал стандартынын талабына каршы бузуулар катталган жок.

Аудитор: Асанов Нуржигит

________________________________________________________________________________

11 июля 2017 г. был проведен полный осмотр производственного цеха торговой марки «Герой». Данная компания занимается изготовлением вкусных сэндвичей, подтвержденных на соответствие стандартам халал. В ходе аудита осмотрен весь цикл производства готовой продукции, а также основное сырье и вспомогательные ингредиенты.

По окончании осмотра составлен акт осмотра и не выявлены никакие несоответствия требованиям стандартов  халал MS 1500:2011, ЕС-1:2012.

Аудитор: Асанов Нуржигит