«ШИРИН» МАРКАСЫНДАГЫ ТАТТУУЛАР КЕЗЕКТЕГИ ТЕКШЕРҮҮДӨН ӨТТҮ!

Халал индустриясын өнүктүрүү борбору тарабынан 13-июнда 2017 ж “Ширин” соода маркасындагы кондитердик азыктары  текшерилди. Инспекциянын журүшүндө кондитердик азыктарын өндүрүү цехтери кароодон өттү. Андан тышкары кошулмалар сактоо кампасы жана даяр азык кампалары каралды.
Текшерүүнүн жыйынтыгында адал талаптарына каршы бузулар табылган жок.

Аудитор: Асанов Нуржигит
_______________________________________________________________________________

Центром развития халал индустрии 13 июня 2017г проведена инспекция производственной компании по выпуску кондитерских изделий ТМ «Ширин». В ходе аудита проверены цеха по производству кондитерских изделий, а также склады хранения ингредиентов и готовой продукции.
По результатам проведенной инспекции не было выявлено никаких нарушений по выполнению требований стандартов халал

Аудитор: Асанов Нуржигит