КУРАНДАГЫ АДАЛ ЖӨНҮНДӨГҮ АЯТТАР

1. Эй, адамдар! Жер жүзүндө болгон адал нерселерден гана жегиле, шайтанды ээрчибегиле. Чындыгында ал силерге анык душман. (Бакара сүрөөсү 168 аят)
2. Эй, ыйман келтиргендер, Биз насип кылган ырыскылардан жегиле, Эгер чындап эле Ага сыйынчу болсоңор, Аллага шүгүр кылгыла! (Бакара сүрөөсү 172 аят)
3. Ал силерге өлүктүн этин , канды , чочконун этин, Алланын ысмы аталбастан союлган малдардын этин жешти арам кылды . Ким бузуку болбогон, чектен ашпаган абалда аргасыз болсо, анда – ал күнөө болбойт. Анткени Алла – Кечиримдүү, Боорукер. (Бакара сүрөөсү 173 аят)
4. О, ыйман келтиргендер! Убадаңарды аткаргыла! Силерге (төмөндө) окуп бериле тургандарынан башка бардык жандыктар адал кылынды. (Силерге) Ихра болуп турган абалыңарда аң уулоо адал эмес. Аллах Өзү каалагандай өкүм кылат. (Мааиди сүрөөсү 1 аят)
5. Силерге өлүмтүк (тарп), (мууздалган учурда атырылган) кан, доңуздун (чочконун) эти, Аллахтан башканын атын атап союлган жандыктын эти, муунуп өлгөн, урунуп (соккудан) өлгөн, бийиктиктен кулап өлгөн, сүзүшүп өлгөн жана жырткычтар тиштеп-тытып өлтүргөн айбандардын эттери арам кылынды. Ал эми мууздап алганыңар арам эмес. Дагы буттарга (мазарларга) атап союлган жандыктын эти жана «азлам» менен пал ачууңар арам кылынды. Бул ишиңер (Аллах арам кылганды жасашыңар) – бузукулук. Мына бүгүн (Мекке фатх болгондон кийин) силерди диниңерден (кайтаруудан) каапырлардын үмүтү үзүлдү. Эми алардан коркпогула. Менден гана корккула! Мына бүгүн Мен силерге диниңерди толук кылып, нээмат-жакшылыктарымды бирин калтырбай берип, силерге Исламдын гана дин болушун кааладым. Ал эми, ким ачарчылык азабына чыдабай (жанагы арам тамактардан) өзөк жалгаар даражада жешке мажбур болсо, Аллах Кечиримдүү, Ырайымдуу. (Мааиди сүрөөсү 3 аят)