ХАЛАЛ ИНДУСТРИЯСЫН ЭМНЕ ҮЧҮН МАМЛЕКЕТ ӨЗ КОЛУНА АЛБАЙТ?

Суроо: Халал индустриясын эмне үчүн мамлекет өз колуна албайт?

Адыл Бакиров, Ош ш.

Жооп: Биринчиден, Кыргыз Республикасы баш мыйзамда айтылгандай светтик, ал эми адал диний норма. Экөөсүнүн генезиси, иделогиялык доктриналары эки башка болгонуна карабай рынокто адалга талап пайда болду жана ага жараша сунуш да кирип келди. Натыйжада, адал индустрияга карай ишенимдүү кадам таштап, рыноктон өз ордун ээлей баштады. Бирок, мындай кырдаалга мамлекеттик аппарат даяр эмес эле. Менимче азыр деле даяр эмес. Буга ар кандай себептер бар. Ошондуктан бул канткенде да бул келечектин иши деп ишенгим келет.

Айтмакчы, мамлекет адал индустриясын өз колуна алат дегенди туура түшүнүү керек. Тагыраагы көзөмөлдөйбү же уюштурабы — маселе ушунда. Менимче адал чөйрөсүн мейли өндүрүш, экспорт-импорт, же тейлөө болсун, мамлекет уюштурганы олуттуу болмок. Биз деле келечекте адал боюнча бир катар мыйзамдар менен бекитилген индустрияны көргүбүз келет. Бул маселеде Малайзиянын, Туркиянын жана башка бир катар мамлекеттердин мисалын карап көрсө болот.