КЫРГЫЗСТАНДА ХАЛАЛ КЫЙМЫЛЫНЫН КЕЛЕЧЕГИ КАНДАЙ?

Суроо: Кыргызстанда халал кыймылынын келечеги кандай?

Жаныш Темиров, Өзгөн ш.

Жооп: Адалдын келечеги бар. Анткени аалам Исламга карай кадам шилтеди. Ал кадамдын күн сайын арышы кеңейүүдө жана адалга болгон талап да барган сайын күч алууда. Мейли тамак-аш, мейманкана, такси, туризм же медицина болсун, керектөөчүлөр адалын талап кыла баштады.

Демек, келечекте экономика адал нормаларын да камтууга өтөөрү анык, андан ары өнүгүү башталат. Мен буга ишенем жана биздин элдин бул кыймылдан кенен пайдаланып калуусун каалар элем. Андан ары өлкөдөгү диний туруктуулук биздни Борбордук Азияда адал стандарттары боюнча лидерликке чыгуубузга толук шарт түзөт. Буга бүгүн бизде дагы башка толук шарттар да мүмкүнчүлүктөр да бар.