КУРАНДАГЫ АДАЛ ЖӨНҮНДӨГҮ АЯТТАР

«Мааида» сүрөөсү, 4-аят

«Сенден өздөрүнө эмнелер адал кылынганын сурашат. Айткын: “Силерге бардык таза-пакиза тамак-аштар жана колго үйрөтүлгөн (ит, бүркүт, ителги сыяктуу) жаныбарлар кармап келген нерселер адал кылынды. Силер аларды Аллах силерге билгизген нерсе (илим-таалим) менен колго үйрөткөн элеңер. Эми, ошол жаныбарлар силер үчүн кармап келген нерселерди жей бергиле. Жана аларды агытып жатканыңарда Аллахтын ысымын эстегиле. Аллахтан корккула! Аллах тез Эсептешүүчү!» 

 

«Мааида» сүрөөсү, 5-аят

«Бүгүн силерге (бардык) таза-пакиза нерселер адал кылынды. Жана китеп берилген элдердин тамагы силер үчүн, силердин тамагыңар алар үчүн адал кылынды. Жана силерге момун-мусулмандардын таза-пакиза аялдары менен китеп ээлеринен болгон таза (сойку эмес) аялдар(га үйлөнүү) адал кылынды. (Мунун шарты эгер махырын берип, зынаа кылбай, ойнош тутпай, ак никелеп алсаңар). Ал эми, ким ыйманга каапыр болсо, анын амалдары (ибадаттары) күйүп кетет жана Акыретте зыян тартуучулардан болот. 

 

«Мааида» сүрөөсү, 87-аят

«Оо, ыйман келтирген адамдар! Аллах силерге адал кылган пакиза нерселерди (өзүңөргө) арам кылып албагыла! Жана чектен чыкпагыла! Аллах чектен чыккандарды жакшы көрбөйт!»

 

 

«Мааида» сүрөөсү, 88-аят

«Аллах силерге ырыс кылып берген адал-пакиза нерселерди (өзүңөргө арам кылып албай) жей бергиле. Өзүңөр ыйман келтирген Аллахтан корккула!»

 

 

«Мааида» сүрөөсү, 93-аят

«Ыйман келтирип, салих амалдарды кылып жүргөн адамдар үчүн- эгер такыбаа, ыймандуу, жакшы амал кылган киши болсо — мурун (арактын) даамын сызып койгонунда күнөө жок. Кийин (арамдыгы жөнүндө аят түшкөн соң) такыбаа, ыймандуу болушса, кийин дагы такыба(раак) болуп, жакшы иштерди жасаса, Аллах жакшы иш жасагандарды сүйөт».