СИЛЕРДИН КЫЗМАТЫҢАР КАНДАЙ БААЛАНАТ?

Суроо: Силердин кызматыңар кандай бааланат,  тастыктооңор үчүн акча аласыңарбы жана ал каякка сарпталат?

Жамбыл Акаев, Кемин

Жооп: Азыркы тамак-аш өндүрүшүн адал конвейерге коюу алда канча машакаттуу түйшүк. Анткени, өндүрүшкө баш оту менен кирсе гана, андагы процесс каалаган натыйжаны берет. Мисалы, ошол эле колбасанын курамындагы эт алынган малдын оттогон учурунан баштап, анын керектөөчүнүн оозуна киргенге чейинки өндүрүштүк чынжырда (эт, бойок, кабык, ыштоо ж.б.) жыйырмадан ашуун арам аралашуу же арам болуп калуу ыктымалдары бар.

Бул азыкты адалга өткөрүү үчүн арам болуу ыктымалы бар ар бир критикалык көзөмөл чекиттерин белгилеп, аларды өндүрүштөн кайра кайткыс кылып чыгарып, ага көзөмөл ситемасын орнотулат. Ушунун баарын иштеп чыгуу, ишке киргизүү жана көзөмөлдөө өтө татаал процесс. Буга алына турган акы келишимдик негизде чечилет жана анын кайсыдыр бөлүгү адиске маяна катары төлөнсө, калганы борбордун өнүгүүсүнө жумшалат.