ТЕХНОЛОГИЯ БОЮНЧА ЧОЧКОНУН ЭТИ КОШУЛБАГАН КОЛБАСА БОЛБОЙТ ДЕШЕТ. ДЕМЕК АДАЛ КОЛБАСА БОЛБОЙТ ЭКЕН ДА?

Суроо: Технология боюнча чочконун эти кошулбаган колбаса болбойт дешет. Демек адал колбаса болбойт экен да?

Бекмурат Абдиев, Кызыл-Кыя ш.

Жооп: Биз ушул сымал сөздөрдү колбаса менен тыгыз байланышкан технологдордон да укканбыз. Балким, алар эл аралык колбаса өндүрүшүнө анчейин сарасеп сала бербесе керек.

Биз тамак-аш өндүрүшү менен тыгыз байланышта болгондуктан дүйнөлүк тажрыйбаларга да сарасеп салууга туура келет. Мисалы, дүйнөнүн жарымындай болгон Аравия, Пакистан, Ирак, Иран, Иордания ж.б. мусулман калктуу өлкөлөрдө колбаса азыктары өтө кенен өндүрүлөт. Бирок, алардын технологиясы боюнча, колбаса гана эмес, бүт тамак-ашка чочконун жана башка арам жандыктардын эттери такыр кошулбайт. Анткени аларда Ислам нормалары мыйзам деңгээлинде каралат. Эгер жогорудагы ушакка маани берилсе, анда бул өлкөлөрдөгү керектөөчүлөр да арам жешет дешке туура келет. Бул акылга сыйбаган сөз.

Тетирисинче, алардагы адал колбасаларды алда канча пайдалуу жана даамдуурак десе болот. Биздин өндүрүш да бир канча жылдан бери чочконун этинен баш тарткан жана азыр керектөөчүлөр бул колбасаларды мурдагыдан алда канча даамдуу деп табууда.