БИЗ ТУУРАЛУУ

Кыргызстан халал индустриясын өнүктүрүү борбору

өндүрүштүн, тамак-азыктарынын, кызматтардын Шариат талаптарына шайкештигин ыктыярдуу келишимдин негизинде тастыктоочу мекеме

2012-жылдын июнь айында Евразия халал стандартташтыруу жана тастыктоо союзунан аккредитациядан өтүп, Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын базасында бөлүм катары негизделген.

2013-жылдын январь айында КРнын адилет министрлигинен каттодон өтүп, 2014-жылдын ——айынан баштап, ишмердүүлүгүн өз алдынча жүргүзүп келет.

Борбордун ишмердүүлүгү бир катар жергиликтүү (улуттук) жана эл аралык халал стандарттарга негизделген.

Борбор негизинен өз ишмердүүлүгүн жалпы керектөөчүлөргө адал нормаларын Шариаттын тамак-ашка, азык-түлүккө жана көрсөтүлчү кызматтарга койгон талаптарын басма сөз кражаттары, конференциялар, төгөрөк столдор ж.б. аянттар аркылуу түшүндүрүүгө багыттайт. Өткөн убакытта басма сөз каражаттары аркылуу ар түрдүү көлөмдөгү билдирүүлөр, маалыматтардын берилип туруусу жолго коюлду. Интернет аркылуу да борбордун өздүк ресурстары аркылуу ар түрдүү (www.facebook.com/halalkg ) маалыматтык кызматтар көрсөтүлүп келет.

Борбор 2012-жылы Россия, Белорусия жана Казакстан адал тастыктоо уюмдары катышкан эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрдү.

Борбор ошондой эле, жергиликтүү өндүрүшчүлөр чыгарган адалдыгы тастыкталган азыктардын жана кызматтардын каталогдорун бир канча жолу чыгарып, бекер таратты.

Твиттер ресурсу аркылуу (https://twitter.com/adalkg) 3000 жакын керектөөчүгө күн сайын адалдыгы тастыкталган азыктар жана кызматтар тууралуу акысыз маалыматтар жөнөтүлүп турат.

Азыктардын жана кызматтардын Шариат талаптарына шайкештигин тастыктоо борбордун дагы бир негизги багыты болуп каралган. Т.а. өндүрүштүк азыгын же көрсөтүлчү кызматынын Шариат талаптарына шайкештигин тастыктоону же халал стандартарына шайкеш уюштурууну каалаган ишканалар алгач борборго өтүнүч менен кайрылышат. Борбор менен келишим түзүлгөн соң алардын өндүрүшкө түз тиешелүү кызматкерлери атайын окуу курстарынан окушат жана алган билими тууралу сыноодон өтүшөт. Андан соң борбордун эксперттери өндүрүштүк конвейерди изилдешет жана арам аралашуу ыктымалын такташат. Арам аралашкан жерлер алмаштырылат жана ал жерлер атайын контролдук чекит катары белгиленип, көзөмөлгө коюлат. Белгиленген эскертүүлөр ишке ашкан соң мекеменин азыгы адал талаптарына шайкештигин тастыктаган күбөлүк берилет жана анын конвейери келиимдик мөөнөттө атайын түзүлгөн тартипке ылайык текшерилип турат. Мекеме өндүрүшүнө жаңылыктарды жана өзгөртүүлөрдү борбор менен тыгыз байланышта ишке ашырат.

Андан тышкары борбор улам пайда болуп жаткан жаңы технолгияларга, өзгөчөлүктөргө КМДБнын фатва бөлүмү, жергиликтүү белгилүү Ислам окумуштууларынын чечимдерин түшүндүрүп келет.

Жакында борбордун базасында адалдыгы тастыкталган жергиликтүү азыктардын жана кызматтардын керектөөчүгө жетүүсү үчүн муктаж болгон мекемелерге атайын кеңештер берүүчү кызмат да уюштурулду. Бул кызмат негизинен базарды, керектөөчүнүн табитин изилдөө, ага сунуш кылуу усулдарын иштеп чыгуу, рекламалык жана жарыя аракеттерин туура уюштуруу боюнча кеңештерди уюштурат.

Борбор ошондой эле адал азыктарынын жана кызматтарынын керектөөчүлөрүнүн укуктарын коргогоо боюнча да бир катар иш чараларды өткөрүп келет. Өткөн убакыт аралыгында керектөөчүлөрдү укугун коргоо боюнча иш алып барган бир катар уюмдар менен келишимдер түзүлүп, аларга да керектүү кеңештик сабактар уюштурулду.

Борбор акыркы убакта Шариат негизиндеги стандарттарды иштеп чыгаруу боюнча да үзүрлүү иштердү жүргүзүүдө. Жакында адал азыктары жана кызматтары тууралу жаңы стандарттар иштелип чыгып, КРнын экономика министрлигинин стандарташтыруу жана метрология департаментине экспертизага берилди. Кезекте дагы бир катар стандарттар иштелүүдө.

Борбор өлкөнүн аймактарында да үзүрлүү иштерди алып барууда жана учурда Нарын, Ош, Жалал-Абад жана Ыссык-Көл облустарында өкүлчүлүктөр ачылып, ишешүүдө.

Бүгүн борбор менен жүзгө жакын мекеме келишим негизинде эмгектенүүдө.

2013-жылы борбор Алматы шаарында өткөрүлгөн эл аралык халал көргөзмөсүнө ардактуу коногу катары чакырылып, борбордун кызматкерлери жасаган бир катар докладтар кызыгууларды жаратты.

2014-жылы борбор КРнын соода-өндүрүштүк палатасына (ТПП) жана жаш ишкерлер ассоциасиясына (ЖИА) мүчө болуп кирди.


Биздин кызматкерлер

Борбордун кызматкерлери келишим түзүлгөн мекемелердин кызматкерлерин окутат, адал азыктарын жана кызматтарын көрсөтүү боюнча кеңеш берет жана келишим мөөнөтүндө ал мекемлердин азыктарынын жана тейлөөсүнүн Шариат талаптарына шайкештигин текшерип, көзөмөлдө кармашат. Ушундан улам борбордо –эксперт, окутуучу, консультант адистиктери каралган.

Мыктыбек Арстанбек
борбордун негиздөөчүсү, эксперт, окутуучу.

 

Эрмухаммад Мыктыбек
консультант, юрист

 

Талант Ерназаров
эксперт, окутуучу

 

Акылбек Чымырбаев (Нарын)
эксперт, Нарын облусу боюнча өкүл

 

Акылбек Чымырбаев (Нарын)
эксперт, Нарын облусу боюнча өкүл

Жумабек Намазбаев (Ыссык-Көл)
эксперт, Ыссык-Көл облусу боюнча өкүл