Адал бал издейсизби?

Кыргызстандагы ЖЧК «Гимнили» компаниясы Ислам нормалары боюнча жана эл аралык: ЕС-1:2012, MS 1500:2009, OIC / SMIIC 1:2011 халал стандарттарын киргизүү процедураларын толук түрдө өтүштү. Стандартты киргизүү учурунда аудит өткөзүлдү. “Гимнили” компаниясы 2013-жылы негизделген. Анын бренди болуп “EBB” (“EcoBeeBal”-эко аары, бал) эсептелинет. Ал аары багып, экологиялык таза бал өндүрүү менен алектенет. Компаниянын ээси 1987 жылдан бери…