Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоочу мыйзам

Муну билүү зарыл! Сөзсүз эске тутуңуз жана башкаларга да бөлүшүп коюңуз! Урматту колдонуучу бул мыйзам сизге тиешелүү!   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 1997-жылдын 10-декабры № 90 Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө 7-берене. Керектөөчүнүн даярдоочу (аткаруучу, сатуучу) тууралу жана товарлар (иштер,кызматтар) жөнүндө маалымат алуу укугу Керектөөчү даярдоочу (аткаруучу, сатуучу) тууралу, анын иш режими жана ал сатып жаткан товарлар…