Актан дагы мусудман

Бул Актан. Ал мусулман. Актан жеп жаткан тамак-ашына өзгөчө көңүл бурат. Анын «Халал» экендигине олутту мамиле кылат. Анкени, кылган иштери жана ибадаттарынынын кабыл болуусу «адал» жана «арам» тамактан көз каранды экенин ал жакшы билет?. ⠀⠀ Тамактануучу жайларда же соода дүкөндөрүнөн тамак-аш азыктарын сатып алууда Актан төмөнкү кадамдарды жасайт: — Азыктын курамына маани берет (курамын окуп…