Бул шириндикте ХАРАМ кошулма бар

«Яшкино» соода маркасына таандык бул шириндикте (швейцарский бисквитный рулет вишневый) КАРМИН Е120 табигый боегу бар! Кармин — бул кошениль аттуу курттан алынуучу боек. Курт-кумурскалар Шариат талаптарына ылайык Харам болуп эсептелет! Халал сертификаты бар азыктарды гана колдонууну сунуштайбыз.