ИП «Алиев Бакыт» ЖИ

«Point B» соода маркасындагы тез тамактануучу жайы
Предприятие быстрого питания торговой марки «Point B»

720033, Кыргызстан, Чүй облусу, Бишкек ш., ​Исанов көчөсү, 122.
720033, Кыргызстан, Чуйская область, г. Бишкек, ​ул.Исанова, 122.