ОсОО «Оптимус групп» ЖЧКсы

Эт жана эт азыктарын сатуу дүкөнү
Магазин по реализации мяса и мясных изделий

720048, Кыргызстан, Бишкек ш., Алтын-Ордо ж/к, Мурас к-сү, 1Б/4.
720048, Кыргызстан, г.Бишкек, ж/м Алтын-Ордо, ул. Мурас, 1Б/4.