ОсОО «Садакат» ЖЧК

«MASAHIRO» соода маркасындагы суши азыктары жана пиццалар
Суши продукции и пиццы торговой марки «MASAHIRO»

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шевченко к-сү, 80.
720001, Кыргызская Республика, город Бишкек, ул.Шевченко, 80.