КХ «Тен»

«Десяточка» соода маркасындагы сүт азыктары жана мөмө жемиш салынмалары
Молочная продукция и фруктово-ягодных начинки торговой марки «Десяточка»