ИП «Шабралиев Д. О.» ЖИ

«Daamduu» соода маркасындагы тез тамактануучу жайы
Предприятие быстрого питания торговой марки «Daamduu»

720020, Кыргызстан, Чүй облусу, Бишкек ш., Суеркулов көчөсү, 20/14.
720020, Кыргызстан, Чуйская область, г. Бишкек, ул.Суеркулова, 20/14.

720020, Кыргызстан, Чүй облусу, Бишкек ш., Суеркулов көчөсү, 3/6.
720020, Кыргызстан, Чуйская область, г. Бишкек, ул. Суеркулова, 3/6.

720055, Кыргызстан, Чүй облусу, Бишкек ш., Ахунбаев көчөсү, 133.
720055, Кыргызстан, Чуйская область, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 133.

720044, Кыргызстан, Чүй облусу, Бишкек ш., Ч.Айтматов, пр., 66а.
720044, Кыргызстан, Чуйская область, г. Бишкек, пр. Ч.Айтматов, 66а.

720021, Кыргызстан, Чүй облусу, Бишкек ш., Москва көчөсү, 78/1.
720021, Кыргызстан, Чуйская область, г. Бишкек, ул.Московская, 78/1.

720001, Кыргызстан, Чүй облусу, Бишкек ш., Чүй пр., 162.
720001, Кыргызстан, Чуйская область, г. Бишкек, пр.Чуй, 162.

720001, Кыргызстан, Чүй облусу, Бишкек ш., Чүй пр., 158.
720001, Кыргызстан, Чуйская область, г. Бишкек, пр.Чуй, 158.

720040, Кыргызстан, Чүй облусу, Бишкек ш., Боконбаев көчөсү, 95.
720040, Кыргызстан, Чуйская область, г. Бишкек, ул.Боконбаева, 95.

720054, Кыргызстан, Чүй облусу, Бишкек ш., Кулиев көчөсү, 31а.
720054, Кыргызстан, Чуйская область, г. Бишкек, ул.Кулиева, 31а.