ЧП «Истебаев Ф.К.» ЖИ

«Оомат» соода маркасындагы колбаса азыктары
Колбасные изделия торговой марки «Оомат»

720039, Кыргызстан, Сокулук району, Ак-Жол айылы, Новая көчөсү, 7.
720039, Кыргызстан, Сокулукский р-н, с.Ак-Жол, ул.Новая,7.