ЧП «Эрматов А. Т.» ЖИ

Кафе «ОШ 3000»
«ОШ 3000» кафеси

720051, Кыргызстан, Бишкек ш., ​Жибек Жолу пр., 150.
720051, Кыргызстан, г. Бишкек, пр. Жибек Жолу, 150.