ЧП «Мааткерим уулу Жайчыбек» ЖИ

«Сүт аш» соода маркасындагы сүт азыктары
Молочная продукция торговой марки «Сүт аш»

724311, Кыргызстан, Аламудун району., Гроздь а., Садовое к-сү, 24/2.
724311, Кыргызстан, Аламудунский р-н., с. Гроздь, ул. Садовое, 24/2.