«Целина» соода маркасындагы буудай уну
Мука пшеничная торговой марки «Целина»

724601, Кыргызстан, Москва р-ну, Ак-Суу айылы, Шолохова көчөсү, 24.
724601, Кыргызстан, Московский р-н, с.Ак-Суу, ул. Шолохова, 24.