ОсОО «Ак Булак плюс» ЖЧК

«Ак Булак» соода маркасындагы сүт азыктары
Молочная продукция торговой марки «Ак Булак»

722202, Кыргызстан, Ыссык-Көл облусу, Каракол шаары, Кузбас к-сү, 3.
722200, Кыргызстан, Иссык-Кульская обл., г. Каракол, ул.Кузбасская, 3.