ИП «Истебаев Б.» ЖИ

«Хаят», «Инсаф» соода маркаларындагы колбаса азыктары
Колбасные изделия ТМ «Хаят», «Инсаф»

725022, Кыргызстан, Чүй облусу, Ново-Покровка а., М.Горького к., 97В
725022, Кыргызстан, Чуйская обл., с. Ново-Покровка, ул. М.Горького 97В