ОсОО "Шин-Лайн"ОсОО «Шин-Лайн» ЖЧК

«Шин-Лайн» СМ балмуздак, эт чала даярдамалары жана сүт азыктары
Мороженое, полуфабрикаты, молочная продукция ТМ «ШИН-ЛАЙН»

722160, Кыргызстан, Аламудун р-ну., Аламудун а., Школьная к-сү, 42.
722160, Кыргызстан, Аламудунский р-н., с. Аламудун, ул. Школьная, 42.