ОсОО «Жайыл Милк» ЖЧК

«Экомилк» СМ сүт жана сүт азыктары, спреддер, тамак-аш азыктары
Молоко и молочные продукты, спреды, пищевые продукты ТМ «Экомилк»

724400 Кыргызстан, Чүй обл., Кара Балта ш., Ильич к-сү, 109
724400 Кыргызстан, Чуйская обл., г.Кара Балта, ул.Ильича, 109