Проведён осмотр торговой марки «Аброй» на соответствие стандартам халяль!

24 июля проведён осмотр торговой марки «Аброй». В ходе аудита осмотрен весь цикл производства готовой продукции. По окончании осмотра составлен акт осмотра и не выявлены никакие несоответствия требованиям стандартов KMC MS 1500:2011 «Руководство по производству, изготовлению, обработке и хранению продукции халал», ЕС-1:2012 «Общие требования к производству, изготовлению, обработке, хранению, транспортировке и реализации продукции халал», КМС TS OIC/SMIIC 1:2012 «Общее руководство по изготовлению пищевых продуктов халал».
_________________________________________________
24 июль «Аброй» соода маркасында толук текшерүү жүргүзүлдү. Айтылган компания колбаса азыктарын чыгарат. Текшерүү учурунда баардык технологиялык жүрүмдөр, ар кандай кошулмалар текшерилип, текшерүүнүн аягында жыйынтыктоочу актысы жазылып, эч кандай KMC MS 1500:2011, ЕС-1:12012 жана КМС TS OIC/SMIIC 1:2012  халал стандарттарынын талабына каршы бузуулар катталган жок.