Суроо: Халал деген эмне? Аны адал десе болбойбу?

Адал жана арам сөздөрү Курандагы «халал» жана «харам» сөздөрүнөн кыргыз тилине багындырылган жана Аллах тарабынан уруксат берилген же тыюу салынган деген маани. Эл аралык мамилелерде бул сөз түп нускасында сакталган. Ал эми күнүмдүк тиричиликте адал жана арам деп эле айтылып келет. Бирок, мындан бул сөздөр камтыган түшүнүктүр өзгөрбөшү керек. Адал жана арам бир гана азык…